elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 21.07.2024

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://spgrodek.bipdlaszkol.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku

Gródek 38

33-331 Stróże

tel: 18 447 42 11

e-mail: spgrodek@gminagrybow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-22.

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.
   

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Zbigniew Bogusz 
  e-mail: zbyszekbogusz30@gmail.com
  Telefon: 781524407
 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej: Anna Nykaza - Kruczek
  e-mail: spgrodek@gminagrybow.pl
  Telefon: 18 447  42 11

 

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 Dostępność architektoniczna

 • do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia,
 • jedno wejście frontowe posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • szkoła posiada monitoring zewnętrzny,
 • drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020
Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2022
Liczba wyświetleń: 583
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
03.02.2022
19:45:57
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
11:57:04
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
11:57:00
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
11:55:43
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.03.2021
11:41:53
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:22:18
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:21:06
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:20:36
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:19:43
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:17:51
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:16:42
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:07:52
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:04:02
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
12:01:23
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
11:59:58
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
11:59:38
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
11:58:07
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
30.09.2020
11:51:46
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności