elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 21.07.2024
Jesteś tutaj:

Ewidencje i rejestry

- Rejestr pracowników prowadzony w formie aktowych teczek pracowniczych,
- Księga uczniów- forma książki z danymi osobowymi każdego ucznia w szkole,
- Księga druków ścisłego zarachowania,
- Rejestr szkoleń pracowników w zakresie bhp i p.poż.,
- Rejestr Pism Przychodzących i Wychodzących,
- Dokumentacja Związana z Dożywianiem Uczniów,
- Dokumentacja Zajęć Pozalekcyjnych wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela,
- Dokumentacja Konkursów i Olimpiad,
- Księga Inwentarzowa Środków Trwałych,
- Księgozbiór Biblioteki Szkolnej,
- Kalendarz Uroczystości Szkolnych,
- Księga Zarządzeń Dyrektora,
- Rejestr Wycieczek Szkolnych,
- Rejestr Przyznanych Nagród Dyrektora Szkoły,
- Rejestr Uchwał Wewnątrzszkolnych (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców),
- Rejestr Uchwał Organu Prowadzącego Szkołę,
- Księga Protokołów,
- Dokumentacja Związana z Klasyfikacją Śródroczną i Końcoworoczną,

W/w dokumenty, obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy znajdują się
w dokumentacji szkolnej.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020
Data ostatniej aktualizacji: 30.09.2020
Liczba wyświetleń: 450
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
30.09.2020
13:23:17
edycja
Administrator
Ewidencje i rejestry
30.09.2020
12:25:46
dodanie
Administrator
Ewidencje i rejestry